FAQs

Q?

Przeczytaj zanim kupisz

A.

Ważne parametry i funkcje sejfów

 

 

 

 

Przede wszystkim kupując sejf musimy wiedzieć, do czego tak właściwie będzie on nam potrzebny. Na ogół ludzie przechowują w sejfach swoje oszczędności w formie pieniężnej, różnorodne kosztowności, na przykład biżuterię, jak i ważne dokumenty, których zniszczenie bądź kradzież pociągały by za sobą poważne konsekwencje.

Biorąc pod uwagę niebezpieczeństwa, przed jakimi chronią sejfy, można je podzielić na kilka rodzajów, mianowicie na sejfy:

 • Ognioodporne,
 • Odporne na włamania,
 • Ognioodporne i odporne na włamania

Najlepsze są sejfy spełniające oba wymagania bezpieczeństwa, jednakże są one dosyć drogie i przez to mało popularne wśród prywatnych użytkowników. Trzeba tu dodać, że takie sejfy posiadają minimalną ochronę przed włamaniem i ogniem. Na przykład, mogą chronić znajdujące się w nich przedmioty przed ogniem przez jedyne 30 minut.

Decydując się na konkretny sejf powinniśmy podjąć decyzję co do tego, co i przed jakimi czynnikami zewnętrznymi, będzie on chronił. Generalnie, wszelkie sejfy, które są odporne na włamania, przeznaczone są głównie do przechowywania pieniędzy i biżuterii. Natomiast sejfy odporne na ogień bardziej nadają się do przechowywania dokumentów i nowoczesnych nośników informacji, na przykład serwerów, czy dysków twardych. W ostatnim czasie coraz więcej osób kupuje sejfy odporne na działanie ognia. Czynią tak przede wszystkim wszelkiego rodzaju biznesmeni, jak i osoby prywatne, które chcą możliwie w najszerszym zakresie chronić nośniki informacji przed zniszczeniem. Bywa, że dane te są o wiele bardziej cenne, niż zwykłe pieniądze.

Jeśli przymierzamy się do zakupu sejfu powinniśmy zwrócić uwagę na takie parametry jak:

 • Wymiary – zarówno strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej – dobiera się je pod kątem miejsca, w którym docelowo chcemy umieścić nasz sejf,
 • Masa,
 • Objętość części wewnętrznej, którą dobieramy do własnych wymagań,
 • Typ zamka – występują zamki kluczowe, elektroniczne oraz szyfrowe mechaniczne.

Decydując się na zakup sejfu dobrze by było, abyśmy odpowiedzieli sobie na kilka pytań, dotyczących m.in. miejsca jego użytkowania – w domu lub w firmie, przedmiotów przechowywanych w sejfie oraz miejsce, w którym sejf ma być zainstalowany. W tym ostatnim przypadku jest bardzo ważne określenie, czy na przykład chcemy zamontować sejf w ścianie naszej sypialni czy gabinetu. W takich przypadkach należy wyznaczyć w sposób szczegółowy nasze oczekiwania co do wymiarów sejfu. Nie każdy sejf nadaje się do instalacji w ścianie domu, o czym też należy pamiętać.

Sejfy różnią się w zdecydowany sposób pomiędzy sobą stopniem bezpieczeństwa, jaki zapewniają. Jest to kategoryzacja sejfów pod kątem wytrzymałości na włamania. Powszechnie wykorzystywana jest klasa odporności oznaczona rzymskimi liczbami od I do XIII. Za pomocą tej skali można określić wytrzymałość zabezpieczeń mechanicznych obecnych w sejfach. Górnym zakresem wymaganej klasy odporności jest cyfra X. Klasa sejfu informuje użytkownika o maksy

malnej wartości przechowywania. Jeśli sejf jest jednocześnie podłączony pod system alarmowy, to w zależności od klasy systemu można w nim przechowywać przedmioty o około dwukrotnie wyższej wartości.

Certyfikaty w poszczególnych klasach odporności przyznaje się w ramach poniższych norm:

 • Norma europejska PN-EN 1143-1 gwarantuje ochronę antywłamaniową przedmiotów wartościowych w klasie bezpieczeństwa od zera w górę,
 • Norma europejska PN-EN 14450 obejmuje certyfikację w klasie bezpieczeństwa S1 i S2.

 

Klasa sejfu mówi nam do jakiej maksymalnej wartości przechowywania może on być przeznaczony.

Limity wartości pieniężnych przechowywanych lub transportowanych w urządzeniach wg. Rozporządzenia MSWiA

Jeśli nasz sejf ma chronić głównie przed ogniem znajdujące się w nim rzeczy, np. nośniki danych lub broń, to wówczas powinniśmy przyjąć nieco inne kryteria jego doboru. Otóż, dla ochrony dokumentów przed ogniem powinniśmy zastosować sejfy ognioodporne. Dzielą się one pod względem odporności na ogień dla papieru i dla nośników danych. Dla papieru odporność sejfu na ogień wynosi od 1 do 2 godzin ekspozycji na ogień, a dla nośników danych istnieją dziś wyłącznie sejfy z odpornością 60-minutową na ogień. Każdy sejf określany mianem ognioodpornego powinien posiadać atest VdS, ponieważ wówczas będziemy mieć pewność, że zapewnia on ochronę przeciwpożarową dzięki istnieniu specjalnemu wypełnieniu wykonanemu z betonu. Warto przy tym zaznaczyć, ze wszystkie sejfy ognioodporne, posiadające atest VdS są poddawane podczas produkcji próbie ogniowej w temperaturze 1090 stopni Celsjusza, przez 60 lub 120 minut i zrzucane z wieży z wysokości 9,15 m.

Kupując sejf sprawdźmy, czy na pewno posiada atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie oraz został przetestowany i posiada Certyfikat Przeciwwłamaniowy zgodnie z VdS 2450/EN 1143 -1 kl. I-IV.

Najczęściej zadawane pytania przed zakupem

 • Jakie rzeczy zamierzasz przechowywać w sejfie?

Jeśli w swoim sejfie chcesz przechowywać dokumenty w formie papierowej czy elektroniczne nośniki informacji, powinieneś wybrać sejf ognioodporny, natomiast jeśli Twoim celem jest ochrona przed kradzieżą pieniędzy i biżuterii, najlepszym dla Ciebie wyborem będzie sejf chroniący przed włamaniem.

 • Co można przechowywać w sejfie?

Ograniczeniem są tu jedynie wymiary sejfu i przedmiotów, które chcemy w nim przechowywać. Można schować do sejfu wszelkie rzeczy, które chcemy przed danym, czynnikiem zewnętrznym skutecznie zabezpieczyć. Na ogół w sejfie przechowywana jest gotówka, umowy handlowe i inne dokumenty, karty kredytowe i bankomatowe, polisy ubezpieczeniowe, biżuteria, broń, klucze, laptopy, telefony komórkowe i elektroniczne nośniki informacji.

 • Czym różni się sejf firmowy od prywatnego?

W zasadzie, pomiędzy tymi dwoma sejfami różnica tkwi wyłącznie w nazwie. Konstrukcje obu sejfów są takie same, dlatego też rozróżnienie to stosowane jest wyłącznie ze względów ubezpieczeniowych. Dzieje się tak dlatego, że w tym samym sejfie użytkowanym prywatnie dana ubezpieczalnia ubezpieczy dobra na zdecydowanie większą wartość, niż w użytkowaniu wyłącznie firmowym.

 • Gdzie można zamontować sejf?

Sejf można umieścić w ścianie lub w podłodze, ale nie tylko. Sejfy montowane w ścianach charakteryzują się wysoką ochroną antywłamaniową. Warto tu podkreślić, że odpowiedni stopień ubezpieczenia jest zagwarantowany w momencie, kiedy sejf jest otoczony z każdej strony minimum 10 cm wypełnieniem z betonu. Dodatkowo, sejf można przymocować do mebli ścianą tylną lub spodem, albo ustawić w dowolnym miejscu, jeśli mamy do czynienia z sejfem wolnostojącym.

 • Jaki zamek w sejfie będzie lepszy – szyfrowy czy kluczowy?

Najlepsze są sejfy mające oba zamki jednocześnie, ale zasada ich działania naturalnie jest odmienna. Dzięki zastosowaniu dwóch rodzajów zamknięć w sejfie, przechowywane w nim przedmioty są chronione przed wymuszonym otwarciem czy przed otwarciem ukradzionym kluczem.

Sejfy Konsmetal wyposażone są w atestowane zamki najwyższej jakości, pochodzące od renomowanych firm światowych:

- Kluczowe

- Szyfrowe

- Elektroniczne

 

Podsumowanie

Kupując sejf. powinniśmy wiedzieć, jakie docelowo ma być jego przeznaczenie, bowiem to decyduje poniekąd o jego wewnętrznej pojemności. Bardzo dobrym wyborem jest sejf, w którym znajduje się mniejszy skarbczyk. Sejf powinien umożliwiać nam przesuwanie półek we wnętrzu. Trzeba zwrócić uwagę na masę, wymiary, typ zamka i klasę odporności sejfu przed dokonaniem jego zakupu.