PRZECHOWYWANIE BRONI

Przechowywanie broni jest w Polsce uregulowane ustawowo. Jej posiadacze znajdą najważniejsze przepisy w ustawie z dnia 21. maja 1999 r.